Psychopedagog, socjoterapeuta, Coach kryzysowy.

Psychopedagog, socjoterapeuta, Coach (również Coach kryzysowy), trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Motto: Bo życie to nieustanny rozwój!

Założycielka firmy szkoleniowo – coachingowej: Centrum Rozwoju i Wsparcia (. Absolwentka 1,5 rocznego szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, Praktyk NLP. Prowadzi sesje coachingowe oraz szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu szeroko rozumianych kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, również warsztaty dotyczące zarządzania kryzysem, motywowania pracowników, obsługi klienta, czy radzenia sobie z tremą i wystąpieniami publicznymi. Jako psychopedagog i socjoterapeuta wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Od lat zainteresowana zagadnieniami z dziedziny relacji międzyludzkich, emocji i rozwoju osobistego.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.