Informatyk.

Doktor. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych PW w zakresie informatyki oraz Wydziału Inżynierii Produkcji PW w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dziedzinę informatyki oraz zarządzania połączył w rozprawie doktorskiej obronionej w 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę naukowa prowadził w zakresie zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach IT. Zdobywał doświadczenia w zakresie zarządzania i zastosowań informatyki w firmach telekomunikacyjnych i informatycznych (PTK Centertel Sp. z o.o., Super Media Sp. z o.o., Polnet Technologies International Sp. z o.o.), gdzie kierował projektami organizacyjno-informatycznymi, m.in.: opracowania metodyki SOA Governance w Grupie Telekomunikacja Polska, wdrożenia systemu rozliczeń dla partnerów Orange, wdrożenia systemu prowizyjnego dla sprzedawców Orange, wdrożenia systemu sprzedaży dla oferty TP w salonach Orange.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.