Spec. ds. controllingu.

Michał Regulski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik zarządzający w Strategic & Finance Business Partners. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, z tego przez dziesięć lat pracowałe na stanowiskach menedżerskich. Od ośmiu lat prowadzi własną działalność i zajmuję się konsultingiem. Jest nauczycielem akademickim, członkiem IMA – The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, certyfikowanym kierownik projektów, specjalistą ds. controllingu i kontrolerem finansowym. Doradza w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu, sukcesji w firmach rodzinnych, controllingu i zarządzania projektami. Zrealizował ponad 100 projektów w których przepracowałem blisko 10 000 godzin. Pracuje głównie z przedsiębiorcami z sektora MŚP. Współpracuje również z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi i funduszami venture capital.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.