Otwarty dostęp definiujemy jako treści, w których właściciel praw autorskich do pracy naukowej przyznaje innym prawa do użytkowania, korzystając z otwartej licencji (Creative Commons lub równoważnej), umożliwiającej natychmiastowy dostęp do pracy. Postrzegamy otwarty dostęp jako prawdziwie zrównoważony model przyszłości publikacji naukowych. 

Otwarty dostęp umożliwia każdemu użytkownikowi czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie lub umieszczanie linków do pełnych tekstów artykułów, w celu ich zindeksowania lub używać ich do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów. Pełny tekst musi być dostępny bezpłatnie. Wszyscy nasi autorzy z chwilą dostarczenia utworu, udzielają Wydawnictwu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na polach eksploatacji określonych w licencji Creative Commons lub równoważnej.

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.