Podmioty przyjmujące uczniów i pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu muszą zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu. W szczególności chodzi o stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, podmioty przyjmujące uczniów i młodocianych na praktyczną naukę zawodu wyznaczają instruktorów (nauczycieli) praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych. W orzecznictwie wskazuje się, że prawodawca powołał do życia instruktorów praktycznej nauki zawodu, by zapewnić prawidłowy tok szkolenia młodocianego pracownika i prawidłowy sposób kształtowania zawodowego przyszłego rzemieślnika. Jak zostać takim instruktorem piszemy tutaj...  

Wymagane jest zapewnienie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy. Organizacja powinna też zapewnić pomieszczenia do przechowywania tych rzeczy. Ponadto należy zagwarantować nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy (zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów) oraz dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Źródło ilustracji: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/broda-mezczyzna-w-czarnym-garniturze-siedzi-na-bialej-kanapie-3756918/

Cena 699,99PLN

kursu 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (do końca miesiąca) 

Zamawiam (dla 1 osoby) Zamawiam (dla grupy) Wymagania...

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.