Ekonomista. Wykłada gościnnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu.

Stoi na straży, że najlepsze metodologie, należy projektować uwzględniając wyłącznie specyfikę ludzkiego umysłu, czyli przyszłych użytkowników. Doskonale pokazuje to w swoich licznych wykładach. Wszechstronne wykształcenie zdobył na Oksfordzie, Wielka Brytania, Krakowie i Warszawie, Polska oraz Lizbonie, Portugalia. Wieloletni stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce. Uczestnik programu wymiany Erasmus, który podpisał umowę wyjazdu z numerem 1/2014 za najlepsze wyniki na roku. W młodości zdobył dyplom Bachalor of Arts with First Class Honours na Oxford Brookes University (dawniej Oxford Polytechnic), który uprawnił go do rozpoczęcia państwowych studiów doktoranckich bez rekrutacji na dowolnej brytyjskiej uczelni. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z europejskimi przedsiębiorstwami, pracując w roli niezależnego konsultanta marketingu i zarządzania, większość pracy realizuje zdalnie ze swojego domu nad oceanem. Twórca najlepszych działów marketingu i strategii firm, a także narzędzi, które dają trwałą przewagę konkurencyjną w różnych branżach na wiele lat. Twórca koncepcji zarządzania rozproszonegoTM, MBO 2.0TM, Mind modellinguTM i Marketingu wielokanałowegoTM. Współpracuje z agencjami marketingowymi o dużych tradycjach z różnych stron świata. Doradca ekonomiczny na Wyspie Świętego Tomasza i Książęcej. Założyciel Audytmarketingowy.pl, Marketing-audit.de, Auditoriademarketing.pt. Pełnił funkcje wiceprezesa Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i wieloletniego członka komisji rewizyjnej. Wspiera liczne start-upy technologiczne. Prywatnie znawca historii i kultury Śląska. Ambasador Śląska. Luteranin. Propagator zdrowego stylu życia i ekologicznej egzystencji, trwale obniżył swój ślad węglowy do 2,50 ton CO2 rocznie, co przy prowadzeniu aktywności biznesowej w kilku krajach UE jest dużym osiągnięciem. Podróżnik. Kochający swoją rodzinę żonę Dinę i córeczkę Charlotte.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.