Programista.

Web Developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w programowaniu PHP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracowaniu z systemami operacyjnymi Windows/Linux, bazami danych MySQL pod kontem projektowania i wdrażania stron internetowych. Ponad trzy lata pracował w Londynie w znanych studiach projektowych takich jak www.brightlemon.com oraz www.bigkidlondon.com. Od ponad dwóch lat pracuje z systemem CMS Drupal. Rozwija własne zainteresowania. Interesuje się pływaniem, podróżowaniem czytaniem dobrych książek.

Motto: Koniec języka (PHP) za przewodnika

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.