Lektor języka migowego.

. Specjalizuje się w terminologii medycznej. Absolwentka kursów języka migowego dla służb społecznych. Ekonomistka z zawodu, z pasji lektor języka migowego. Udziela się jako tłumacz języka migowego m.in. na Politechnice Opolskiej. Zaangażowana społecznie.

Tłumacz języka migowego Opole

Motto: Sprawia mi wiele radości pomaganie osobom niesłyszącym i pokochałam język migowy.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.