Dyrektor.

Odpowiedzialna za kształcenie praktyczne, zawodowe. Mistrz Od kilku lat znakomicie łączy swoje pasje z pracą na polu kształcenia zawodowego. Cechu Rzemiosł Różnych w Cieszynie o statusie instruktora praktycznej nauki zawodu.

Migawki

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania w biznesie, którymi na co dzień kierują się Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, w tym podczas kontaktów z Klientem wewnętrznym (pracownicy) i zewnętrznym (klienci, współpracownicy, osoby trzecie).

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.