Polecamy 30-godzinny kurs praktyczny z wizytą w firmie jest skoncentrowany na prowadzeniu pełnej księgowości w ramach NGO lub jednoosobowej działalności gospodarczej (np. kantor walut) na pełnych księgach rachunkowych. Celem tego intensywnego programu szkoleniowego jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania finansami oraz księgowością we własnym przedsiębiorstwie.

Pełna ksigowość to rozbudowany system informacyjny, który składa się z dziennika, księgi głównej, księgi pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga zaawansowanej wiedzy rachunkowej i ogromnej skrupulatności. Polecamy 30-godzinny kurs praktyczny z wizytą w firmie jest skoncentrowany na prowadzeniu pełnej księgowości w ramach NGO lub jednoosobowej działalności gospodarczej (np. kantor walut) na pełnych księgach rachunkowych. Celem tego intensywnego programu szkoleniowego jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania finansami oraz księgowością we własnym przedsiębiorstwie. 

Metodologia szkolenia będzie opierać się na interaktywnych warsztatach, prezentacjach, dyskusjach i praktycznych ćwiczeniach. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz ekspertami prowadzącymi zajęcia. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia pełnej księgowości. W ramach szkolenia 6 godzinna wizyta wykładowcy w danej organizacji w celu ustalenia schematów dekretacji.

 

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.