Wydawnictwo Nauki i Rozwoju jest wydawnictwem naukowym i popularno-naukowym. Wydawnictwo publikuje opracowania empiryczne i teoretyczne, artykuły i eseje naukowo-techniczne, przygotowane przez dydaktyków, badaczy, absolwentów i studentów z obszaru zarządzania. Wydajemy także publikacje o charakterze popularno-naukowym skierowane do praktyków zarządzania. 

Wydawnictwa Naukowe

Publikujemy prace w rygorze pojęciowym i metodologicznym, nie lekceważąc paradygmatów, perspektyw epistemologicznych czy metodologicznych uznawanych w środowisku akademickim.

Punkty

Monografie naukowe, autorskie i wieloautorskie wydane za naszym pośrednictwem (zob. Wymagania publikacji, aby mogą stanowić monografię naukową) według Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. uzyskują 20 punktów. Rozdział w monografii naukowej 5 punktów. Natomiast redakcja naukowa monografii 5 punktów. Zapraszamy do współpracy.

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube