Kurs socjoterapii

W programie m. in.

Teoria z obszaru nauk społecznych

 • Psychologia ogólna Lekcja
 • Psychologia poznawcza oraz emocji i motywacji Lekcja
 • Grupa jako zespół wychowawczy Lekcja
 • Pedagogika : historia; szkoła i rodzina Lekcja
 • Teoria i koncepcje wychowania Lekcja

Socjoterapia

 • Socjologia Lekcja
 • Relacja – jednostka a społeczeństwo Lekcja
 • Teorie zmiany społecznej Lekcja
 • Religia Lekcja
 • Charakterystyka pojęcia nieśmiałości Lekcja
 • Poczucie własnej wartości Lekcja
 • Oddziaływania socjoterapeutyczne jako element sprzyjający kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci nieśmiałych Lekcja
 • Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych Lekcja
 • Kółko plastyczne z elementami arteterapii: scenariusze zajęć Lekcja
 • Gry i zabawy dydaktyczne Lekcja
 • Forum zadaniowe (mechanizmy grupy)
 • Forum zadaniowe (organizowanie)
 • Forum zadaniowe (zespół)
 • Literatura wykładów i ćwiczeń Strona

Psychoterapia

 • Psychologia społeczna Lekcja
 • Psychologia grup społecznych Lekcja
 • Współczesne kierunki psychoterapii Lekcja

Warsztaty

 • Cele i zadania wychowania fizycznego, Lekcja
 • Wybrane zagadnienia ewaluacji procesów dydaktycznych, czyli o egzaminach i testach Lekcja
 • Masowa nauka pływania Lekcja
 • Gry i zabawy ruchowe Lekcja
 • Zajęcia z gier zespołowych Lekcja
 • Lekkoatletyka - olimpiady sportowe itp. Lekcja
 • Obowiązki i zadania wychowawcy grupy Lekcja
 • Uczeń w zakładzie pracy Lekcja
 • Literatura Strona
 • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych & Elementy kulturalne zajęć w programie dnia Lekcja
 • Gry i zabawy świetlicowe Lekcja
 • Konkursy, wystawy, dyskusje Lekcja
 • Śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem Lekcja
 • Śpiewniki i zabawy ze śpiewu Strona
 • Wykaz zabaw ze śpiewem do wykorzystania w pracy z dziećmi Adres URL
 • Organizacja uroczystości, imprez,wieczornic, ognisk Lekcja
 • Prowadzenie kroniki Lekcja
 • Prowadzenie kroniki - kaligrafia Adres URL
 • Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku Lekcja
 • Organizacja wycieczek Lekcja
 • Organizacja biwaków Lekcja
 • Gry terenowe itp. Lekcja
 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych Lekcja
 • Prace w zakresie samoobsługi Lekcja
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku & na rzecz środowiska Lekcja
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa & przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku Lekcja
 • Strony MEN - o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku Adres URL
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych Lekcja
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze Lekcja
 • Zabawa w decoupage Strona
 • Terminy i definicje stosowane w Decoupage Adres URL
 • Puszka cytatów Strona
 • Krzesło Strona
 • Pudełko z aplikacjami Strona
 • Bransoleta Strona
 • Ramka na zdjęcia Strona
 • Talerz cz.1 Strona
 • Talerz cz. 2 Strona
 • Dekoracja papierem Strona
 • Plecionka Strona
 • Quilling Strona
 • Japonki Strona
 • Decomania Strona
 • Decoupage 3D Strona
 • Decoupage w Internecie Adres URL
 • Indywidualne zainteresowania uczestników & rozwój zainteresowań uczestników Lekcja
 • Origami -1 Adres URL
 • Origami -2 Adres URL
 • Pomysły na prace plastyczne Adres URL
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych Lekcja
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze Lekcja
 • Zabawa w decoupage Strona
 • Terminy i definicje stosowane w Decoupage Adres URL
 • Puszka cytatów Strona
 • Krzesło Strona
 • Pudełko z aplikacjami Strona
 • Bransoleta Strona
 • Ramka na zdjęcia Strona
 • Talerz cz.1 Strona
 • Talerz cz. 2 Strona

Szczegóły

Od 27-10-2023
Opłata 250,00PLN
Prowadzi zespół Akademii
Godzin 100 Kurs zatem nie może trwać krócej niż 20 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 60 dni
Start Wszystkie instrukcje uzyskasz e-mailem po wypełnieniu formularza. Kurs rozpoczyna się w momencie, jak uzyskacie e-mailowe zaproszenie do kursu (zaproszenie wysyłamy po zaksięgowaniu opłaty). W zaproszeniu jest link do otwarcia osobistej strony WWW, która przedstawia e-kurs. W tle pedagog, psycholog oraz koordynator kursu dyskretnie śledzą Twoje postępy, możesz się też zapytać ich: są do Twojej dyspozycji.
Platforma E-akademii https://otwarta.akademia-nauki.eu/course/view.php?id=2

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube