Co to jest otwarty dostęp? - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Co to jest otwarty dostęp?

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 30 wrzesień 2021

Otwarty dostęp definiujemy jako treści, w których właściciel praw autorskich do pracy naukowej przyznaje innym prawa do użytkowania, korzystając z otwartej licencji (Creative Commons lub równoważnej), umożliwiającej natychmiastowy dostęp do pracy. Postrzegamy otwarty dostęp jako prawdziwie zrównoważony model przyszłości publikacji naukowych. 

Otwarty dostęp umożliwia każdemu użytkownikowi czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie lub umieszczanie linków do pełnych tekstów artykułów, w celu ich zindeksowania lub używać ich do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów. Pełny tekst musi być dostępny bezpłatnie. Wszyscy nasi autorzy z chwilą dostarczenia utworu, udzielają Wydawnictwu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na polach eksploatacji określonych w licencji Creative Commons lub równoważnej.

Back to top