Wydawnictwo - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Profil Wydawnictwa

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 30 wrzesień 2021

Wydawnictwo Nauki i Rozwoju jest wydawnictwem naukowym i popularno-naukowym. Wydawnictwo publikuje opracowania empiryczne i teoretyczne, artykuły i eseje naukowo-techniczne, przygotowane przez dydaktyków, badaczy, absolwentów i studentów z obszaru zarządzania. Wydajemy także publikacje o charakterze popularno-naukowym skierowane do praktyków zarządzania. Dominuje następująca tematyka:

Dalej...

Co to jest otwarty dostęp?

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 30 wrzesień 2021

Otwarty dostęp definiujemy jako treści, w których właściciel praw autorskich do pracy naukowej przyznaje innym prawa do użytkowania, korzystając z otwartej licencji (Creative Commons lub równoważnej), umożliwiającej natychmiastowy dostęp do pracy. Postrzegamy otwarty dostęp jako prawdziwie zrównoważony model przyszłości publikacji naukowych. 

Dalej...

Zapraszamy Influencer Marketing

Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 14 październik 2021

Wydawnictwo zaprasza do współpracy Influencerów, a współpraca może się odbywać w różnych modelach wynagradzania, #barter czy ekwiwalentu medialnego. #influencer. Istotna jest  #kategoriakanału zgodnego z profilem naszego #Wydawnictwa.

Back to top