Digitalizacja Usług Profesjonalnych w ramach: „Modele biznesu – wyzwania strategiczne” - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Digitalizacja Usług Profesjonalnych w ramach: „Modele biznesu – wyzwania strategiczne”

Redakcja
Poprawiono: 30 kwiecień 2018

26 kwietnia br. Piotr Janulek, koordynator projektu Zdalna.Akademia-Nauki.eu, wziął udział w prestiżowej – Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modele biznesu – wyzwania strategiczne” oraz posłuży wystąpieniem pt. Digitalizacja usług profesjonalnych. 

Coraz więcej organizacji z branży usług profesjonalnych decyduje się na digitalizację swoich zasobów. Implikuje to szereg dostosowań w istniejącym modelu biznesu w celu radzenia sobie z nowymi technologiami. Mówca zaprezentuje studium przypadku przedsiębiorstwa usług profesjonalnych działający według wybranego do analizy wzorca. Spróbuje skonceptualizować, w tym wizualnie, cyrkulację wartości w wybranym modelu biznesu. Ma to służyć poparciu tezy, że koncepcja modelu biznesu może być zintegrowanym narzędziem zarządzania w celu odpowiadającej celom strategicznym procesom migracji od wartości realnych do wirtualnych w przedsiębiorstwie usług profesjonalnych rozpoczynających działalność cyfrową.

Cel konferencji

Celem konferencji było przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności. Konferencja kierowana była do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Była ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

Źródło: www.wsb.pl [dostęp: 2018-04-17], r

w górę