Zaliczenie nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Zaliczenie nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik

Piotr Janulek
Poprawiono: 29 czerwiec 2020

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. z 2012 r. poz. 186 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 622 § 20 pkt. 10 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001632[2020-06-29]

 

w górę