Profil Wydawnictwa - Wiedza & Praktyka | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Profil Wydawnictwa

Piotr Janulek
Nadrzędna kategoria: Wydawnictwo
Poprawiono: 30 wrzesień 2021

Wydawnictwo Nauki i Rozwoju jest wydawnictwem naukowym i popularno-naukowym. Wydawnictwo publikuje opracowania empiryczne i teoretyczne, artykuły i eseje naukowo-techniczne, przygotowane przez dydaktyków, badaczy, absolwentów i studentów z obszaru zarządzania. Wydajemy także publikacje o charakterze popularno-naukowym skierowane do praktyków zarządzania. Dominuje następująca tematyka:

 

 

Wydawnictwa Naukowe

Publikujemy prace w rygorze pojęciowym i metodologicznym, nie lekceważąc paradygmatów, perspektyw epistemologicznych czy metodologicznych uznawanych w środowisku akademickim.

Punkty

Monografie naukowe, autorskie i wieloautorskie wydane za naszym pośrednictwem (zob. Wymagania publikacji, aby mogą stanowić monografię naukową) według Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. uzyskują 20 punktów. Rozdział w monografii naukowej 5 punktów. Natomiast redakcja naukowa monografii 5 punktów. Zapraszamy do współpracy.

Back to top