Widok Barbakanu z taborem Kozaków

Historia Krakowa jest bogata i zróżnicowana, obejmująca wiele aspektów edukacji i rozwoju zawodowego. Od średniowiecza, Kraków był jednym z głównych ośrodków nauki i kultury w Polsce, co znacząco wpłynęło na rozwój edukacji w regionie. Kurs pedagogiczny, o którym mowa, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu umiejętności praktycznych instruktorów w Krakowie. W przeszłości, miasto było siedzibą Akademii Krakowskiej (obecnie Uniwersytet Jagielloński), jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej, który przez wieki przyciągał studentów z całego kontynentu. Takie instytucje kształtowały edukacyjne standardy, które do dziś wpływają na system kształcenia w Polsce.

W kontekście praktycznej nauki zawodu, Kraków ma długą tradycję związaną z cechami rzemieślniczymi i organizacją gildii, które były odpowiednikami współczesnych form praktyk zawodowych. W średniowieczu młodzi czeladnicy uczyli się swojego fachu pod okiem mistrzów, zdobywając praktyczne umiejętności w warsztatach rzemieślniczych rozlokowanych na terenie miasta.

Dzisiejszy kurs pedagogiczny kontynuuje tę tradycję, dostosowując ją do współczesnych potrzeb i standardów edukacyjnych. Instruktorzy nauki jazdy, trenerzy różnych umiejętności oraz wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia, którzy uczestniczą w takich kursach, odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach. Kraków, z jego historycznym dziedzictwem edukacyjnym, jest idealnym miejscem do organizowania takich kursów, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Cena 699,99PLN

kursu 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (do końca miesiąca) 

Zamawiam (dla 1 osoby) Zamawiam (dla grupy) Wymagania...

Ponadto, rolnicze dziedzictwo Małopolski, w której znajduje się Kraków, sprawia, że kursy pedagogiczne dla rolników w gospodarstwach rolniczych są szczególnie istotne. Praktyki metodyczne, będące częścią kursu, pozwalają na skuteczne przygotowanie ich do pracy z młodzieżą w indywidualnych gospodarstwach rolnych, co jest kluczowe dla utrzymania i rozwijania lokalnej tradycji rolniczej.

W skrócie, kurs pedagogiczny w Krakowie nie tylko przygotowuje do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, ale również nawiązuje do długiej tradycji edukacyjnej miasta, która od wieków kształtuje rozwój zawodowy i osobisty jego mieszkańców.

Historia Cechów w Krakowie

Rzemiosło na ziemi krakowskiej zawsze odgrywało kluczową rolę w rozwoju osadnictwa. Od czasów IX wieku, Kraków, jako ważny ośrodek władzy, był również centrum produkcji towarów i usług. W 1257 roku, nadanie nowego prawa lokacyjnego przez Bolesława Wstydliwego przyciągnęło do miasta rzemieślników z całej Europy, co przyczyniło się do rozwoju cechów rękodzielniczych. W XIV wieku pojawiły się pierwsze cechy, które wraz z upływem czasu i rozwojem nowych rzemiosł zwiększały swoją liczebność, stanowiąc ważną siłę ekonomiczną i polityczną Krakowa. Na początku XIX wieku cechy zaczęły tracić swoje znaczenie, stając się bardziej zawodowymi stowarzyszeniami, jednak rzemiosło nadal się rozwijało, szczególnie w kontekście firm budowlanych. W 1907 roku odtworzono Izbę Stowarzyszeń Rękodzielniczych, a w 1910 roku Krajowy Związek Izb i Stowarzyszeń Rękodzielniczych, co wspierało rozwój rzemiosła. Po odzyskaniu niepodległości, rzemiosło krakowskie odgrywało ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. W 1928 roku powołano Izbę Rzemieślniczą, która w 1939 roku zrzeszała 23 tysiące zakładów zatrudniających ponad 35 tysięcy osób. Mimo wyzwań międzywojennej rzeczywistości i II wojny światowej, rzemiosło odradzało się po wojnie. Lata 70-te przyniosły nowe kierunki rozwoju rzemiosła, które stopniowo zyskiwało na znaczeniu w gospodarce narodowej. W 1989 roku wprowadzono ustawę o działalności gospodarczej, która zniosła wymóg obligatoryjnej przynależności do organizacji cechowej, co wpłynęło na warunki działania rzemiosła. W 2001 roku Izba Rzemieślnicza w Krakowie zmieniła nazwę na Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, reprezentując rzemiosło z województwa małopolskiego i wspierając jego rozwój w różnych branżach.

Dawne Cechy rzemieślnicze w Krakowie

 • Cech Piekarzy
 • Cech Rzeźników
 • Cech Szewców
 • Cech Krawców
 • Cech Złotników
 • Cech Stolarzy
 • Cech Cieśli
 • Cech Młynarzy
 • Cech Kowali
 • Cech Piwowarów
 • Cech Rymarzy
 • Cech Garncarzy
 • Cech Siodlarzy
 • Cech Bednarzy
 • Cech Murarzy
 • Cech Kominiarzy
 • Cech Cukierników
 • Cech Księgarzy
 • Cech Przekupniów
 • Cech Introligatorów
 • Cech Szklarzy
 • Cech Pasamoników
 • Cech Rzeźbiarzy
 • Cech Malarzy

Bibliografia

www.izba.krakow.pl/historia-izby [dostęp 2024-06-16]

Dziękuję za ciekawość i uważność!

Mam nadzieję, że treść okazała się przydatna i interesująca. Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać kwartalne aktualizacje na temat zarządzania finansami, instrumentarium instruktora i trenera oraz strategii firmy zorientowanej na usługi profesjonalne. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi uwagami, śmiało skontaktuj się ze nami za pośrednictwem okienka czatu w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia w kolejnych artykułach!

Wierzymy, że praca z Akademią sprawia Ci przyjemność. Dołącz do nas w serwisie Facebook lub Google i opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

Migawki

Kurs offline?

Tradycyjnie, zwrotem kurs offline, oznacza się kurs w klasie czyli naocznie (fizycznie). W terminologii Akademii zaś tym terminem oznaczamy kursy zdigitalizowane (a wiec w pewnym sensie także online), w których całość aktywności (tematów, sekcji, zadań), w których uczestniczy uczestnik kursu (adept) dzieje się asynchronicznie (czyli, że nie tu i teraz). Ta interakcja z innymi uczniami i/lub nauczycielem może być Forum, Zadaniem, Testem itd. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, po zasobach kursu poruszacie się samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.