Głęboka 28 | Cieszyn - Kursy, szkolenia i webinaria | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Zdarzenia od lokalizacji: Głęboka 28 | Cieszyn[Mapa][jak dojechać?]

Na kurs kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej kieruje( podobnie jak kurs dla kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, o którym mowa w art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizator rodzinnej pieczy zastępczej, (np PCPR itp.), po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 w/w Ustawy. 

Uwaga: rejestrujemy tylko jednego z małżonków! Opłata dotyczy 1 pary.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 11-07-2016
Do 18-07-2016
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 1.000,00PLN
Godzin 75
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.000,00PLN

Na kurs dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka kieruje (podobnie: pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej) organizator rodzinnej pieczy zastępczej, (np PCPR itp.), po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42-42 Ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Uwaga: rejestrujemy tylko jednego z małżonków! Opłata dotyczy 1 pary.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 11-07-2016
Do 18-07-2016
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 1.000,00PLN
Godzin 75
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.000,00PLN

Na kurs dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kieruje(podobnie: pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej) organizator rodzinnej pieczy zastępczej, (np PCPR itp.), po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 42-42 Ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 11-07-2016
Do 18-07-2016
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 700,00PLN
Godzin 75
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
700,00PLN

Ponieważ zakwalifikowania na kurs wymaga każdorazowo odrębnej zgody Śląskiego Kuratora Oświaty należy wstrzymać się z płatnością i czekać na informacje e-mailowe o terminie płatności. Po rejestracji otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rejestrację wraz z wykazem dokumentów uzupełniających rejestrację (karta i skan dyplomu). Jeśli nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn, prosimy rejestrować się na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele wychowawcy, którzy ukończyli Studium Nauczycielskie, wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym lub czynni zawodowo nauczyciele.

Dla kogo

Kurs nadający kwalifikacje specjalistyczne wymagane od nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, internatach a także dla pedagogów szkolnych.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 11-07-2016
Do 18-07-2016
Rejestracja do 18-01-2017
Opłata 1.200,00PLN
Cena 2 raty po 50% ceny
Godzin 270
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.200,00PLN

Możliwość rejestracji zakończona. Prosimy o kontakt: +48 33 444 61 34 wew. 0 lub biuro@akademia-nauki.eu

100 godzinny (w tym20 h stacjonarnie, pory dnia/tygodnia do ustalenia) kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Nawet 20h indywidualnych konsultacji oraz dodatkowo spora dawka wiedzy praktycznej i prawniczej przez internet.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 31-10-2017 9:00
Do 16-11-2017 18:00
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 1.230,00PLN
Godzin 20h + 80h e-learning
Forma Stacjonarnie i zdalnie
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.230,00PLN

Szkolenie przygotowuje do pracy w zawodzie wizażystka w zakresie planowania i tworzenia wizerunku klientki fryzurą i ubiorem.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 01-02-2018
Do 31-03-2018
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 2.460,00PLN
Prowadzi Beata Czyż
Godzin 75
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
2.460,00PLN

Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie zetknęły się z techniką żelową albo potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy i umiejętności od początku.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 01-02-2018
Do 31-03-2018
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 1.230,00PLN
Prowadzi Ewa Ozimek
Godzin 32 (2 godz. teoria, 30 godz. praktyka)
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.230,00PLN

Wspólnoty mieszkaniowe. Kurs adresujemy do zarządców i zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz gestorów i właścicieli zasobów lokalowych i wszystkich wykorzystujących wiedzę z księgowości.

Można osobno zakupić materiały dydaktyczne na bieżąco redagowane wg. aktualizowanych sie przepisów prawa bilansowego. Jeśli chcecie kupić jedynie publikację płacąc 61,49 PLN, rejestrując się- wpiszcie w pole "kod specjalny" słowo: publikacja.

Uwaga: nakład wyczerpany. Prosimy zamówienia kierować przez formularz.

W materiałach dydaktycznych są gotowe procedury, pojęcia, organy, wzory uchwał itd.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 10-02-2018
Do 10-03-2018
Rejestracja do 31-08-2021
Opłata 1.328,40PLN
Godzin 30
Wymagania podstawowa wiedza o zasadach rachunkowości finansowej
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.328,40PLN

Program stopnia II obejmuje ramowo cały drugi rok szkoły zawodowej.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 16-09-2019
Do 16-11-2019
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 1.230,00PLN
Prowadzi Ewelina Janulek
Godzin 90
Wymagania odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.230,00PLN

Trwający 2 miesiące intensywny kurs fryzjerski dla osób, w różnym wieku, których niespełnionym marzeniem jest fryzjerstwo.

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 23-09-2019
Do 23-10-2019
Rejestracja do 11-07-2021
Opłata 1.230,00PLN
Prowadzi Ewelina Janulek
Godzin 90
Wymagania odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
Koniec Egzamin
Miejsce Głęboka 28 | Cieszyn
1.230,00PLN
w górę