O placówce - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Regulamin wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia

Placówka doskonalenia nauczycieli Śląska Akademia Nauki z siedzibą w Cieszynie
Zaloguj się, aby zobaczyć.
Ważne: stosujemy się do zasady: 1 zgoda=1cel. Dlatego korzystając z naszego serwisu internetowego oraz/lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, wpierw udzielasz wyraźnej zgody na to, że
Dalej...

Stosownie do art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425) wraz z późniejszymi zmianami nadaję niepublicznej placówce oświatowej kształcenia ustawicznego o nazwie: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU, następujący statut (fragment):

Dalej...

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i niniejszego Statutu,

Dalej...

Sposób realizacji zamówienia

Wysyłka następuje w tym samym lub w następnym dniu roboczym od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym, lecz zastrzegam sobie możliwość opóźnienia realizacji do 15 dni roboczych w przypadku wyczerpania nakładu.

Dalej...

Na podstawie § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szczególnych wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli program kursu pedagogicznego powinien obejmować łącznie co najmniej 270 godzin

Dalej...

Zgodnie z programem ramowym MEN dla kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierownicze do uzyskania kwalifikacji należy odbyć pozytywnie ocenioną praktykę kierowniczą w wymiarze nie mniejszym niż 26 godzin w placówce wskazanej przez właściwe dla miejsca zatrudnienia kursanta Kuratorium Oświaty.

Dalej...

Regulamin kursów w trybie kształcenia na odległość organizowanych przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju w świetle przepisów systemu oświaty.

Dalej...

Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla

Dalej...
  1. Przedmiot regulaminu
    1. Każdy użytkownik odwiedzający portal powinien zapoznać się z regulaminem.
    2. Integralną częścią tego regulaminu są także następujące dokumenty:
Dalej...
w górę