Assessment of the Production Process in a Commercial Bank

Author:
Piotr Janulek

Instytut Naukowy Finansów i Rachunkowości zaprasza na seminarium nt. Assessment of the Production Process in a Commercial Bank Speaker: Prof. Ing. Emília Zimková, PhD. Seminarium adresowane jest do: studentów, wykładowców, jak również praktyków biznesu zainteresowanych oceną części procesu decyzyjnego w banku komercyjnym oraz sposobami optymalizacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem nieparamentrycznych technik analizy danych (DEA).
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
16-03-2018 16:00 - 17:00
w górę