I Forum Metropolitalne - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

I Forum Metropolitalne

Author:

Tematyka Forum oscylując wokół wiodących problemów i koncepcji rozwoju metropolii koncentruje się na roli i znaczeniu uczelni wyższych w budowaniu wartości metropolii.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
23-05-2019 8:00 - 10:00
w górę