Konferencja Naukowa „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH. NAUKA - BIZNES- SAMORZĄD” - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Konferencja Naukowa „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH. NAUKA - BIZNES- SAMORZĄD”

Author:
Piotr Janulek
Celem konferencji jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i jednostek sektora publicznego. Przedmiotem dyskusji jest identyfikacja zależności zarządzania organizacjami biznesowymi oraz jednostkami samorządu w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotnym obszarem prowadzonych rozważań jest proces zarządzania finansowego.
Globalizacja gospodarki oraz dynamiczne zmiany: ekonomiczne, społeczne i ekologiczne stanowią niezmienną atrakcyjność jako obszar eksploracji naukowej. Wierzymy, że Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach”, organizowana już VII raz, znalazła sobie miejsce w kalendarzu spotkań teoretyków i praktyków zarządzania i finansów. Adresowana zarówno do reprezentantów świata nauki, jak i do przedstawicieli praktyki gospodarczej, stała się ona forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, organizacjami gospodarczymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
18-10-2018
w górę