Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami" - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami"

Author:
Piotr Janulek
Celem Konferencji jest przegląd prac naukowych i badawczych oraz problemów naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Ma również zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia metodologiczne, ważne z punktu widzenia postępu w realizacji prac awansowych. Umożliwi ona wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, dyskusję oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów współczesnego zarządzania organizacjami.
Formuła Konferencji, niespotykana w innych tego typu organizacyjnych formach spotkań naukowych adresowanych dla doktorantów, polega na bezpośredniej dyskusji, wymianie poglądów z samodzielnymi pracownikami naukowymi. Takie relacje mistrz - uczeń pozwolą doskonalić warsztat naukowy i badawczy każdego jej uczestnika.
Calendar:
Konferencje naukowe
Date:
11-05-2019 - 12-05-2019
Gdzie
w górę