Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminów opisanych w instrukcji kursu! Szkolenie dedykowane do pracodawców zatrudniających do 10 pracowników we wszystkich branżach produkcyjno-usługowych oraz do 20 w handlu detalicznym, hurtowym, hotelach, gastronomii, warsztatach samochodowych, jak też firmach wykonujących usługi naprawy przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz administracji publicznej. Kurs trwa minimum 64 godziny lekcyjne (w tym 6 godzin ćwiczeń) [20 dni]w trybie kształcenia na odległość. Szkolenie jest ważne:  bezterminowo. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. teorii nauczania i uczenia się.

Zaproszenie przesyłamy po zaksięgowaniu płatności.

Prawidłowo wypełniony test dostarczony jednostce szkolącej stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Pytania i komentarze:

Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzać szkolenie BHP swoich pracowników? 

Dlaczego samemu wykonywać te obowiązki? Czy dla paru stanowisk zlecać obcej osobie wykonywanie zadań i płacić? Oczywiście wybór należy do pracodawcy, ponieważ istniejący poziom ryzyka, może determinować pracodawcę do zatrudnienia osoby z zewnątrz (np.: w razie wypadku).

Więcej na Forum kursu

Szczegóły

Jeśli to jest kurs na odległość, prosimy zignorować datę rozpoczęcia i zakończenia kursu!

Od 2017-08-21
Do 2017-08-21
Rejestracja do 2021-08-21
Opłata 500,00PLN
Godzin 64
Miejsce Internet
500,00PLN
Poleć to wydarzenie:
w górę