Kategorie kursów

Wcześniej dokładnie poznaj treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

Uczestnicy łączą siły nad projektami  na styku technologii, designu, sztuki i informatyki. W Hackspaces przestrzeń i narzędzia są wspólne, a realizowane projekty pomagają w zdobyciu nowych umiejętności i znajomości.

w górę