Aktualności

Podczas seminarium zostanie przeprowadzona dyskusja naukowa  na temat postępów w pisaniu rozprawy doktorskiej Pani mgr Martyny Lewandowskiej  pisanej pod opieką  Prof. nadzw. dr hab. Marka Jabłońskiego. Temat proponowanej rozprawy Pani  mgr Martyny Lewandowskiej to: „Intencje zarządcze w projektowaniu modeli zrównoważonego biznesu”. Najpierw odbędzie się prezentacja postępu i zakresu prac nad zamierzeniami naukowymi i propozycją tematu pracy Pani mgr Martyny  Lewandowskiej,  a następnie dyskusja naukowa dotycząca przedstawionego tematu.

 

Czas trwania: 14:00 - 16:45

To już II Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa o / Dąbrowa Górnicza.. Tegoroczna pt. Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”.  Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość, jak również możliwości ich zastosowania w praktyce. Tegoroczna konferencja nawiązuje do pracy i dorobku E. Hauswalda – specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=sw18,4430


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-modele-biznesu-wyzwania-strategiczne
http://www.wsb.pl/chorzow/formularz-zgloszenia

W co wierzymy

w górę