Aktualności

Innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i

... Czas trwania: 8:00 - 13:30


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej

...

26 kwietnia br. Piotr Janulek, koordynator projektu Zdalna.Akademia-Nauki.eu, weźmie udział w prestiżowej – Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modele biznesu – wyzwania strategiczne” oraz posłuży wystąpieniem pt. Digitalizacja usług profesjonalnych. 

Dalej...
w górę