Aktualności

To już II Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa o / Dąbrowa Górnicza.. Tegoroczna pt. Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”.  Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość, jak również możliwości ich zastosowania w praktyce. Tegoroczna konferencja nawiązuje do pracy i dorobku E. Hauswalda – specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=sw18,4430

Innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem konferencji jest prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Podczas konferencji odbędzie się PANEL DOKTORANTÓW wraz z warsztatami pracy naukowej  dedykowany młodym pracownikom nauki, doktorantom, uczestnikom studiów doktoranckich.

Czas trwania: 9:30 - 10:30


Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-modele-biznesu-wyzwania-strategiczne
http://www.wsb.pl/chorzow/formularz-zgloszenia

Newsletter SMS

w górę